Laatste keer subsidie op extra woonbeveiliging

Voor de laatste keer kunnen inwoners bij de gemeente een subsidie aanvragen om hun huis extra te beveiligen tegen inbrekers. Wie bijvoorbeeld een buitenlamp met een bewegingssensor of kerntrekbeveiliging voor cilincersloten koopt, krijgt 40 procent van het aankoopbedrag terug. Bij dit laatste hulpmiddel kunnen inbrekers cilindersloten niet meer uitboren; het is één van de meest gebruikte methodes van dieven om een huis binnen te komen. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen een beroep doen op de subsidie. Voorwaarde is wel dat er nog niet eerder gebruik is gemaakt van de regeling. Dit is het vierde en laatste jaar dat de vergoedingen worden gegeven. De materialen moeten bij elkaar minimaal € 62,50 kosten, de gemeente vergoedt maximaal € 75,- van de gemaakte kosten. Dit jaar wordt in totaal € 25.000,- vrijgemaakt voor de vergoedingen. Is dit bedrag bereikt, dan worden er geen aanvragen meer behandeld.

De gemeente begon in 2015 met de regeling. In dat jaar en 2016 gaf de gemeente in totaal zo’n € 65.000,- uit aan subsidie. In 2017 werd nog eens € 25.000,- beschikbaar gesteld, net als dit jaar. In totaal 960 bewoners deden in 2015 een beroep op de subsidie, in 2016 nog eens 319 bewoners en in 2017 kwamen tot aan het eind van het jaar 365 aanvragen binnen.

Bronvermelding: AD Haagsche Courant

GEVOLGEN INBRAAK FLINK ONDERSCHAT.

80% van alle Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van een inbraak(poging) vindt dat de gevolgen ervan worden onderschat door hun omgeving. De inbraak of poging daartoe vond bij 40% plaats terwijl men thuis was en had flinke impact op het veiligheidsgevoel. Dit daalde van een 7,9 vóór de inbraak naar een 6,7 ná de inbraak. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) heeft een ‘verweermiddel’ in huis, mochten zij thuis een inbreker tegen het lijf lopen. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek uitgevoerd onder 1100 Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar een inbraak(poging) meemaakten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

Inbraak_beveiliging_website_afbeelding_productpagina_1Inbraak_beveiliging_website_afbeelding_productpagina_2

Pas in actie komen wanneer het leed al is geschied

Een vijfde van de inbraakslachtoffers geeft aan dat ramen en deuren tijdens de inbraak dicht waren, maar niet vergrendeld of op slot. Bij 10% stonden één of meerdere ramen open en bij 5% één of meerdere deuren. De schrik zit er na een inbraak goed in, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna 90% van de respondenten heeft direct na de inbraak(poging) maatregelen getroffen. “Helaas komen mensen vaak pas in actie als het leed is geschied. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat men zich bewust is van de preventieve maatregelen die je zelf kunt nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Daarop richt onze campagne zich. We adviseren mensen eens wat vaker door de ogen van een inbreker naar hun eigen huis te kijken”, aldus Staal.
Ruim een derde van de ondervraagden achtte de kans groot dat een inbreker zijn of haar huis binnen enkele minuten kan binnenkomen. Bijna de helft (46%) geeft aan dat zij hun huis, als ze geweten hadden hoe groot de impact van een inbraak(poging) is, veel eerder (extra) beveiligd zouden hebben.

Kortom, Bouwhof, bezig met veiligheid.

Merken top 4:

  1. Hoppe
  2. Nemef
  3. Axa
  4. S2 (Woonveilig)

Blok_rechts_meest_voorkomende_inbraken